Samo pojęcie kserostomia, brzmi mocno tajemniczo. Nie jest związane jednak z niczym innym, jak z przewlekłą suchością w ustach, powodowaną dużo mniejszą produkcją śliny przez ślinianki. Przyczyn jej wystąpienia może być kilka: może być związany z zaistniałym zapaleniem ślinianek, długotrwałym przyjmowaniem określonych leków lub wynikać też może z przebywania w stałym i niekończącym się stresie.

Jakie objawy towarzyszyć będą rozwinięciu się kserostomii? Przede wszystkim w obrębie jamy ustnej człowieka pojawić się mogą nieprzyjemne i trudno gojące się pęknięcia, jak i różnego rodzaju owrzodzenia. Do tego stan uzębienia przy występowaniu kserostomii ulec może znacznemu pogorszeniu. Niewystarczająca ilość śliny, a przez to doskonałe środowisko dla rozwoju wszelakich bakterii, prowadzić może również do pojawienia się groźnych zakażeń grzybiczych w jamie ustnej, w tym także trudnej w skutecznym leczeniu – kandydozy.

Jak przebiega leczenia kserostomii? O tym decydują konsultacje przeprowadzone z doświadczonym stomatologiem, który z kolei wskazać może na konieczność wykonania przez pacjenta badania nazywanego sialometrią, oceniającego ilość i objętości produkowanej śliny. W zależności od tego, co powie stomatolog, kserostomię leczyć można zarówno objawowo, jak i przyczynowo. Ostatecznie jednak metodę i sposób leczenia wskazuje nie kto inny, jak właśnie doświadczony specjalista. I jemu zaufać należy bezgranicznie. Troska o zdrowie naszej jamy ustnej pozostaje bowiem najważniejsza.